Asijský strečink. 6 cvičení ke stimulaci energie

Kdo vyzkouššel japonskou masᾞ shiatsu, ví, jak báječně na člověka působí: Cítíte se po ní odpočatě, vyvᾞeně a plni síly. NṚ strečink má podobný efekt.

Se ššesti zcela speciálními cvičeními dojde ke stimulaci energie ve vššech meridiánech. Vzhledem k tomu,ž že proudy energie jsou vžždy spojeny s určitým orgánem, můžžete prostřednictvím těchto cvičení vylešpšit vᚠzdravotní stav, a to a po stránce fyzické tak i psychické.

Tip: Provádějte cvičení denně po nějakou dobu (alespoň 3 týdny). Nejlépe ráno. Dýchejte pravidelně a přísluššné partie vaššeho těla protahujte či natahujte pouze tak daleko dokud vám to je příjemné. Násilí je při těchto cvičeních absolutně nežžádoucí!
Brzy se budete cítit pohyblivější a budete začínat den nabiti energií.

1. Dodává sílu:
Postavte se s nohama od sebe na ššíři ramen. Kolena jsou volná. Při nádechu veďte obě pažže nahoru, ruce vypněte až ke konečkům prstů, prsa vypněte. Výdech, paže nechte klesnou a uvolněte. Zopakujte třikrát.

2. Zbavuje tělo jedů:
Posaďte se, nohy natáhněte, pažže zvedněte nahoru, zhluboka se nadechněte. Uchopte kotníky a horní část těla jemně vytáhněte dopředu. Při výdechu opět uvolněte. Výdech a protažžení zopakujte. Několikrát se nadechněte a vydechněte, a poté se opět narovnejte.

3. Posiluje imunitní systém:
Sedněte si na paty, kolena dejte mírně od sebe. Zhluboka nádech. Při výdechu se pomalu zakloňte a rukama se podepřete ( konečky prstů směřují k nohám). Nádech, povolit napětí. Jedenkrát zopakujte.

4. Reguluje schopnost přísunu žživin:
Rozkročte nohy. Levou nohu pokrčte tak, jak je na obrázku. Pravou ruku dejte nad hlavu a uchopte s ní levé zápěstí. Při výdechu opatrně horní část těla zlehka protáhněte směrem doprava. Nádech, uvolnit. Na kažždou stranu zopakujte třikrát.

5. Povzbuzuje krevní oběh::
Jděte na vššechny čtyři. Prsty směřují ke kolenům. Rovnováha spočívá na rukou.Nyní se zhluboka nadýchněte a při výdechu přesuňte rovnováhu dozadu. Při nádechu opět dopředu. Zopakujte třikrát.

6. Stimuluje látkovou výměnu:
Natáhněte nohy. Palce za zády překřižžte, ukazováček napněte. Nádech. Při výdechu se ohněte dopředu tak, žže ruce směřují ke stropu. Zhluboka nádech. Narovnat a ještě jednou.

Chcete přidat svůj názor?

Napsat komentář