Jak napsat správně životopis

|Jak zaujmout dřív, než Vás někdo uvidí? Snadno! Skvělým životopisem!

Nebojte, pod tímto pojmem se neskrývá několikastránkový výčet Vašich dosavadních pracovních úspěchů a titulů. Skvělý životopis není jen výsadou vrcholových manažerů. Může ho mít každý! Stačí správně postupovat. Petr Langer, zkušený expert na segment práce z ANNONCE poradí všem, kteří si nejsou jistí, jak správně napsat životopis a jakých chyb se vyvarovat.

 

Co je to vlastně životopis?

Životopis, kterému se také někdy říká curriculum vitae, zkráceně CV, je strukturovaný přehled dosaženého vzdělání a získaných pracovních zkušeností. Je většinou prvním prostředkem komunikace mezi uchazečem a potencionálním zaměstnavatelem. Proto je důležité dát si na něm záležet.

Na internetu lze najít spoustu různých vzorů a šablon, které stačí jen vyplnit. Ale jste si jisti, že opravdu mají všechny náležitosti správného životopisu?

 1. Každý dokument by měl mít svůj název. V tomto      případě volte buď Životopis, nebo Curriculum vitae (CV). Příklad názvu: CV_Jan_Novak.doc, personalistům      tak usnadníte práci při pozdějším dohledání životopisu.
 2. Uveďte své celé jméno, bydliště, číslo telefonu a      e-mailovou adresu. Datum narození, rodinný stav ani počet dětí není      potřeba zmiňovat. Tyto informace nejsou pro výkon práce důležité.
 3. Vzdělání: uveďte veškeré dosažené a absolvované      vzdělání, včetně doplňkového vzdělání a kurzů. Vždy uveďte dobu studia od      do, název školy a absolvovaný obor. Postupujte od posledního vzdělání až      ke střednímu vzdělání či učebnímu oboru. Pokud máte výuční list či      maturitní vysvědčení, není potřeba uvádět základní vzdělání.

U doplňkového vzdělání stačí uvést ta, která se vztahují k pozici, o níž se ucházíte. Pokud se například hlásíte na pozici v cestovním ruchu a absolvovali jste kurz turistického průvodce, je dobré ho do životopisu zahrnout. Kurz paličkování si nechte v záloze pro jinou příležitost.

 1. Pracovní zkušenosti: i zde platí začít od současného      zaměstnání a postupovat zpět do historie. Vždy uveďte roky, případně      měsíce, kdy jste v dané společnosti      pracovali, název firmy a název pracovní pozice. Užitečné je stručně      v bodech uvést i pracovní náplň a zodpovědnost, kterou jste měli.      Zmiňte se i o důležitých dosažených výsledcích a úspěších. Nebuďte      přehnaně skromní.
 2. Jazykové znalosti: uveďte všechny jazyky, které      ovládáte, a pokročilost. Nezapomeňte při tom ani na mateřský jazyk!
 3. Počítačové znalosti: uveďte všechny programy,      v nichž jste schopen pracovat a doplňte na jaké úrovni.
 4. Ostatní specifické znalosti a dovednosti: opět      uveďte vše, co se pro danou práci hodí. Mohly by Vás odlišit od ostatních      uchazečů.
 5. Zájmy: zvažte, co o sobě chcete potencionálnímu      zaměstnavateli sdělit. Opět se zamyslete, co je pro něho zajímavé, co je      vhodné a co může dokreslit Vaši osobnost.
 6. Uveďte datum, kdy jste životopis vytvořili.

 

5 věci, kterých je dobré se držet

 1. Životopis není slohové cvičení. Pište přehledně,      stručně a v bodech. Nerozepisujte se o tom, který učitel vás učil ve      škole, nebo že máte tolik a tolik sourozenců.
 2. Životopis není román. Pište formálně a spisovně a      hlavně bez chyb. Je to dokument, který Vás oficiálně reprezentuje. Požádejte      někoho z Vašich přátel, ať si Váš životopis přečte. Může Vás      upozornit na případné chyby.
 3. Hlídejte si i grafickou úpravu. Dodržujte odstavce, řádkování      a typ písma.
 4. Zvažte, jestli je důležité, aby Vaše CV obsahovalo      Vaši fotografii. Pokud je to nezbytně nutné, držte se zásady, že méně je      více. Na fotografii byste měli být formálnější, upravení a působit      energicky.
 5. Říkejte/pište pravdu. Chybné či přímo nepravdivé      údaje by Vám mohly poškodit reputaci ještě před tím, než se se      zaměstnavatelem setkáte.

Usnadněte si svou cestu za hledáním práce sepsáním dobrého životopisu. První dojem se přece vždycky počítá a určitě Vám záleží na tom, aby byl nejlepší! Proto si na své pracovní vizitce dejte opravu záležet. Věřte, že díky ní můžete zaujmout mnohem snadněji.

 

Chcete přidat svůj názor?

Napsat komentář