Jak spolu komunikují matky a dcery: Neodháněj mě! Jak je důležité být ženou

Poskytovala jsem novinářce rozhovor o konverzaci mezi dcerami a matkami, o tom, jak ji dokáží zpackat, jak si ubližují. Vyhrkla: „Co je to s matkami a dcerami? Proč jsou naše rozhovory tak složité, naše vztahy tak křehké?

Proč jsou jiné než vztah otce a syna, otce a dcery, matky a syna?“ Musela jsem se na chvíli zamyslet, než se zrodila zřejmá odpověď: protože jsou obě ženy. A protože jsou ty ženy pro sebe navzájem tak důležité, všechny výhody a záludnosti charakterizující rozhovory dívek a žen jsou umocněné. Povídání samozřejmě hraje ve vztazích dívek a žen mnohem větší a složitější roli než mezi chlapci a muži.

Vztahy dcer a matek se více než vztahy otců a synů odehrávají a uzavírají prostřednictvím povídání. Víc mluvení znamená víc příležitostí jak k opečovávání vztahu, tak i k nedorozumění a zraněným citům. Mluvení představuje mezi ženami tmel, který drží jejich vztah pohromadě – a také výbušninu, která jej může rozmetat.

Je překvapivé, že chování zvířat odpovídá našemu, ačkoliv takovou spojitost neradi přiznáváme.

Podle Jamese Poolea, odborného vedoucího projektu zkoumajícího slony v parku Amboseli v Keni, sloní samice ve volné přírodě „mluví“ více než jejich samčí protějšky a také tak navazují vztahy. V e-mailu mi dr. Poole napsal: Sloní samice (ale ne samci) jsou docela „ukecané“ a v určitých situacích používají mnohohlasné nebo sborové volání (s použitím rozmanitých zvuků), které zřejmě slouží k upevnění důležitých vztahů.
Počítáme sem usmiřování mezi přáteli, vyjádření solidarity s rozhodnutím nebo plánem akce někoho jiného, projevení zájmu o potomka někoho jiného (únos, přivítání nového mláděte, porod, záchrana mláděte, reakce na ohrožení mláděte), kolektivní rozhodování či reakce na vnější hrozbu (spojení proti jiným skupinám a útok/útěk před predátory) a upevnění vazeb se spojenci během vzrušené společenské události (pozdrav, páření atd.).
Netvrdím, že chování zvířat je rovnocenné lidskému, ačkoliv mě fascinovalo Poolovo zjištění, že nejen že se sloní samice projevují více, ale že hlas používají k „upevnění“ přátelství, stejně jako často uvádím, že pro dívky a ženy je mluvení „tmelem“, který drží jejich vztah pohromadě.

Ukázka z knihy:
Co to máš zase na sobě? Jak spolu komunikují matky a dcery
Autorka: Deborah Tannen

Chcete přidat svůj názor?

Napsat komentář