Na Velikonoce připravili v želivském klášteře pětidenní duchovní program

Kanonie premonstrátů připravuje od středy 27. března do neděle 31. března speciální velikonoční program v želivském klášteře. O slavení velkých křesťanských svátků jako jsou Vánoce a Velikonoce je mezi lidmi zájem, proto letos v Želivě připravují už čtvrtý ročník velikonočního duchovního programu.
Velikonoční program startuje ve středu 27. března. „V šest hodin večer začíná pobožnost, po ní bude večeře a na osmou hodinu je připravena večerní prohlídka kláštera,“ přibližuje za organizátory páter Jáchym Jaroslav Šimek.

Velikonoční třídenní začíná Zeleným čtvrtkem
Zeleným čtvrtkem začíná velikonoční triduum (třídenní), pokračuje Velkým pátkem a Bílou sobotou. Na čtvrteční dopoledne je naplánovaná procházka na Kalvárii, po obědě pak katecheze bratra Šavla a v 18 hodin mše svatá, při které si křesťané připomínají poslední večeři Páně. „Na devátou hodinu večer jsme připravili Svatou hodinu, kdy se budeme společně modlit a bdít v symbolické Getsemanské zahradě v kostele. Pokusíme se rozjímat o situaci před Ježíšovým odsouzením, jak ho pomalu ze strachu opouštěli všichni apoštolové, jeden za druhým,“ přibližuje páter Tadeáš.

Velký pátek – připomenutí ukřižování Ježíše
Na Velký pátek si křesťané připomínají Ježíšovu smrt na kříži a zamýšlejí se nad významem jeho oběti pro spásu člověka. Z toho také vychází program želivských Velikonoc. „Bude možnost zajít na ranní chvály, dopolední katechezi pátera Tadeáše, odpoledne pak na křížovou cestu a v šest večer na obřady Velkého pátku. Od devíti hodin bude program nazvaný Sedm slov Ukřižovaného, tuto meditaci povede páter Tadeáš,“ popisuje páter Jáchym.

Večerní sobotní obřady se svíčkami
Pro účastníky želivských Velikonoc začne Bílá sobota o půl osmé ranními chválami a snídaní. Po celý den (od 8 do 19.30 hod) bude moci kdokoliv navštívit Boží hrob. „Tímto aktem církev setrvává v modlitbách u Ježíšova hrobu. Pro návštěvu bude zaveden rozpis, aby se každý mohl zapsat na určitou půlhodinu a aby po celou dobu někdo u hrobu byl. Kromě rozpisu může každý kdo má zájem navštívit Boží hrob kdykoliv,“ vysvětluje František Marek.

Obřady Velikonoční vigilie (vigilia znamená latinsky bdění, stráž – církev v bdění očekává Kristovo vzkříšení) začnou v osm hodin večer

Nedělním zmrtvýchvstáním Ježíše skončí program v Želivě

Posledním dnem želivských Velikonoc je neděle. V 10.30 bude slavena mše svatá, odjezd účastníků je pak naplánován po nedělním obědě.

Chcete přidat svůj názor?

Napsat komentář