Národní potravinová sbírka 22.11.2014! Zapojte se a pomozte!

Víte, že můžete pomáhat potravinami? Vámi zakoupené trvanlivé potraviny budou předány do humanitárních nebo charitativních organizací a od nich ke konkrétním lidem, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci a nedostává se jim finančních prostředků na zabezpečení základních lidských potřeb.


Kdy mohu darovat? 

Sbírka probíhá 22. listopadu od 8 do 20 hodin. Po celou tuto dobu je v dm a dalších vybraných prodejnách možné darovat potraviny.

Jaké potraviny mohu darovat? 

Darovat je možné všechny trvanlivé potraviny. Příklady vhodných druhů potravin:

• pokračovací mléko

• kaše mléčná/nemléčná

• ovocné příkrmy

• masozeleninové příkrmy

• dětské polévky

• dětská menu

• mléčné dezerty

• jogurtové dezerty

• ovocné kapsičky

• cukrovinky pro děti

• mouka

• cukr, sůl

• cereálie

• luštěniny

• těstoviny

• rýže

• konzervy

• čaje

Komu v dm mám potraviny předat? 

Člověka, kterému máte potraviny předat, poznáte podle zástěry s logem projektu  (= košíček s nákupem), kterou bude mít na sobě. Tento člověk bude získané potraviny dávat do nákupního vozíku, který bude taktéž označen logem projektu.

Komu je pomoc určena?

Pomoc je určena lidem v nouzi ve Vašem kraji.

Ze zkušeností z loňské Národní potravinové sbírky vyplývá, že zhruba 1/3 získaných potravin poputuje do azylových domů pro matky s dětmi a do dětských domovů. Potravinová pomoc je dále určena klientům sociálních zařízení a charitativních organizací, jejichž životní situace je natolik tíživá, že si nemohou zajistit základní potraviny vlastními silami.

Více než 14 % obyvatel Česka je ohroženo chudobou či sociálním vyloučením. Právě těm bude směřovat pomoc z Národní potravinové sbírky.

Kdo sbírku organizuje? Kdo je Byznys pro společnost? Kdo jsou Potravinové banky?

Sbírku organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank.

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů odpovědného a udržitelného podnikání v ČR a sdružuje firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Společnost dm drogerie markt je od roku 2014 členem této platformy.

Česká federace potravinových bank sdružuje Potravinové banky z České republiky, které shromažďují zdarma potraviny, skladují je a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, jež poté poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Jde o nevládní a nenáboženské instituce s humanitárním zaměřením.

Co je cílem? 

Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí a řešení problematiky nedostatku jídla a plýtvání potravin. Darované potraviny se prostřednictvím bank dostanou k matkám a dětem v azylových domech, tělesně a mentálně postiženým, lidem bez domova a dalším potřebným.

Mohu darovat něco, co přinesu s sebou?

Pokud jde o trvanlivou potravinu, je darování takové potraviny možné.

Více  www.potravinypomahaji.cz

Chcete přidat svůj názor?

Napsat komentář