Nejlepší chléb se peče v Moravské Třebové a v Brně!

Letošní národní soutěž „CHLÉB ROKU 2013“ se uskutečnila 6. června v Pardubicích, v rámci tradiční pekařské slavnosti DNY CHLEBA. Záštitu nad akcí, která usiluje o kvalitu pekařských výrobků, převzal ministr zemědělství České republiky Petr Bendl.
Vítězem kategorie „Konzumní chléb roku“ se stal chléb z pekárny Moravec, Moravská Třebová.
V kategorii „Řemeslný chléb roku“ zvítězil chléb z pekárny Hepek společnosti Penam, a.s., Brno.

Pekařské firmy z celé ČR přihlásily do soutěže celkem 42 vzorků chleba.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: o nejlepší konzumní chléb z průmyslových pekáren a o nejlepší řemeslný chléb, který je vyráběný s vyšším podílem ruční práce. Kvalitu chlebů posuzovalo deset zkušených pekařských odborníků, kteří úspěšně prošli certifikací pro posuzovatele senzorické analýzy pekárenských výrobků, kterou provádí VŠCHT Praha.
Hodnotily se především senzorické parametry jako vzhled, tvar a objem chleba, dále kůrka, střídka, vůně a chuť. Samotná výroba chleba je „královskou“ pekařskou disciplínou a vyrobit chutný a kvalitní chléb je skutečným uměním.

Již 19. ročník prestižní pekařské soutěže o nejlepší chléb České republiky uspořádal Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR. Již třetí rok úspěšně spolupracuje na soutěži se strategickým partnerem Tesco Stores ČR a.s., v jejíchž obchodech budou vítězné chleby prodávány. V rámci akce Dny chleba, které se zúčastnilo na 400 pekařských odborníků, proběhl odborný seminář zaměřený na moderní trendy výroby chleba v 21. století a výstava dodavatelů strojů, surovin a služeb pro pekárny.

Ročně se v České republice dle údajů ČSÚ vyrobí 290 tis. tun chleba, to je téměř milion chlebů denně – co chléb, to originál. Spotřeba v posledních letech klesala a činí 42 kg chleba na osobu. Spotřebitelská cena 1 kg chleba, která byla v dubnu 23 Kč/kg, je jedna z nejnižších v Evropě. Podle údajů Eurostatu je český chléb 8. nejlevnější v EU. Nejdražší je v Itálii, Finsku a v sousedním Německu – tam je dokonce dvakrát dražší než u nás. Průměrný občan České republiky utratí za chléb ročně necelých 1 000 Kč.

Podle předsedy Svazu pekařů Jaromíra Dřízala v poslední době stoupá mezi spotřebiteli poptávka po chutném, dobře propečeném chlebu, stejně tak jako po dalších kvalitních českých potravinách.
„Chléb se dnes vyrábí na moderním zařízení, které zajišťuje vyšší produktivitu než v minulosti. Nové technologie umožňují zachovat řemeslný charakter výroby chleba a měnit receptury dle regionálních požadavků spotřebitelů, ale vyžadují vysokou odbornost a kvalifikaci pekařů. Pro pekaře je výroba chleba ‛Královská pekařská disciplína’ a zároveň věc prestiže. Soutěž Chléb roku je velmi důležitá, protože soupeření pekařů přispívá k růstu kvality a umožní rozšířit nabídku pro zákazníky a možnost zakoupit si chléb nejvyšší kvality.
Nový zákon o potravinách a změny v označování potravin by měly přispět k lepší orientaci zákazníků týkající se nutriční hodnoty a kvality chleba,“ a dodává: „ Obchodní řetězce by měly preferovat více kvalitu chleba než nízkou cenu, tak aby výrobci nebyli nuceni opouštět tradiční technologie, které jsou náročnější na čas a kvalifikaci pekařů. Byla by velká škoda, aby v zemi, která je pověstná výborným chlebem, byly zákazníkům v obchodech nabízeny pouze ‛unifikované’ výrobky či v poslední době předražený chléb dopékaný ze zmrazeného polotovaru.“

Chcete přidat svůj názor?

Napsat komentář