Odhalte svalové dysbalance

Svalové dysbalance vznikají nejen při nedostatku pohybu zapříčiněného sedavým způsobem života, ale i při nesprávném pohybovém režimu. Lidé si začínají těchto problémů čím dál více všímat, jelikož nevyvážený pohybový aparát může být příčinou řady zdravotních komplikací a nepříjemných bolestí. Balance Club Brumlovka proto doporučuje vyzkoušet vstupní diagnostiku, kterou nabízí v rámci svých služeb.

„Diagnostika je vstupní vyšetření, při kterém zjistíme celkový stav kondice našeho klienta. Kromě důležitých svalových dysbalancí měříme funkce srdce, flexibilitu a obvody těla,“ říká Dagmar Nášelová, marketingová koordinátorka Balance Clubu Brumlovka. „Výhodou našeho diagnostického vyšetření je možnost okamžitého výstupu výsledků, na jejichž základě dokáže osobní trenér vytvořit individuální cvičební plán. Opakované diagnostiky pak mají za úkol monitorovat klientovy pokroky,“ dodává Nášelová.

Ke svalové dysbalanci dochází tehdy, pokud svaly působící proti sobě jsou v nerovnováze. Jeden sval je zpravidla oslabený a druhý zkrácený. Důsledkem toho může docházet k nerovnoměrnému zatěžování kloubů. Následkem svalových dysbalancí je často i vadné držení těla. Svalová dysbalance se může vyskytnout i jako poúrazový projev, při kterém člověk vyhledává nebolestivé polohy, ve kterých poté zůstává.

Prvním krokem k nápravě a uzdravení je speciální, odborná diagnostika, která přesně odhalí nejslabší místa na těle. V Balance Clubu Brumlovka je v rámci specifické diagnostiky využíván diagnosticko-screeningový přístroj Back Check, který nabízí tři základní testy: Flexe a extenze trupu (zjištění svalové rovnováhy na základě měření síly břišních a zádových svalů a poměru síly mezi nimi), Push & Pull test (zjištění svalové dysbalance mezi prsními a zádovými svaly) a laterální flexe (měření síly bočních břišních svalů a porovnání síly mezi nimi). Pomocí diagnostiky získá člověk vstupní informace pro sestavení nejefektivnějšího tréninkového plánu.

Více informací naleznete na www.balanceclub.cz

Chcete přidat svůj názor?

Napsat komentář