PLETENÍ NÁVOD ZDARMA: ŠEDÝ PULOVR S COPÁNKY

Velikost:    38

Spotřeba:  700 g pletací příze MONTANA,  jehlice č. 6

zdroj návodu: www.toptex.cz

Použité vzory:

vzor I.:    dle rozkresu pro přední a zadní díl

vzor II.:   1. ř.: krajové oko * 3 hladce, 3 obrace * 3 hl, krajové oko

vzor III.:  dle rozkresu pro rukáv

Zadní a přední díl (pleteme stejně)Začínáme na 78 ok, pleteme krajové oko, 10 hladce, 3 obrace, dál na 50 okách vzorem dle rozkresu pro přední/zadní díl, 3 obrace, 10 hladce, krajové oko.

Po rubu pleteme, jak se jeví. Ve výšce 43 cm začneme ujímat raglánový šev. Zároveň změníme vzor na 3 hladce, 3 obrace a dbáme na to, aby na okrajích pleteniny bylo vždy 1 krajové oko a 3 oka hladce. Ujímání pleteme tak, že na okraji pleteniny z lícové strany upleteme 1 kraj. oko, 3 hladce a 4. a 5. oko spleteme. Stejně na konci řady spleteme 4. a 5. oko od konce, 3 hladce, krajové oko. Po rubu neujímáme. Takto pleteme celkem 50 řad a zbylých 28 ok volně uzavřeme.

Rukáv: Začínáme na 34 ok, pleteme 1 kraj. oko, 8 hladce, vzor III., 8 hladce, 1 kraj. oko. Po rubu pleteme, jak se jeví. Vždy po upletení 2 cm, přidáme na každé straně po 1 oku. V celkové výšce 20 cm přestaneme vyplétat copánek a 10 ok copánku dál pleteme jako lícový žerzej. Ve výšce 45 cm přejdeme stejně jako u předního/zádního dílu na vzor II. tak, abychom vždy na začátku a konci řady bylo krajové oko + 3 oka hladce. Ujímáme stejně jako na PD/ZD. Vypracujeme celkem 50 řad a zbylá oka volně uzavřeme.

Dokončení: Všechny díly sešijeme.

 

Pro zkušenější pletařky: je možné všechny díly po dopletení do výše ujímání, přeplést na kruhovou jehlici a doplést najednou.

  VZOR I. – pro přední a zadní díl

 

 

VZOR III. – pro rukáv

 

 

10 ok křížit doleva: 5 ok na pomocnou jehlici před práci, následujících 5 ok hladce, potom 5 ok z pomocné jehlice hladce

10 ok křížit doprava: 5 ok na pomocnou jehlici za práci, následujících 5 ok hladce, potom 5 ok z pomocné jehlice hladce

 

 

 

 

hladce

obrace

 

Chcete přidat svůj názor?

Napsat komentář