Zopakujte si vánoční koledy!

Během vánočních nákupů v hypermarketech a obchodních centrech nás často provázejí vánoční koledy, které se neustále opakují, aby navodili tu správnou vánoční atmosféru. Stojíme ve dlouhých frontách u pokladen a potichu si opakujeme slova oblíbených písniček.

Pro ty z vás, kteří si díky nákupům přes internet nemůžete ve frontách slova zopakovat, jsme připravili slova koled pro připomenutí, abyste  je na Štědrý den u stromečku nemuseli lovit někde z centra zapomnění.
 

Rolničky, rolničky

Rolničky, rolničky, kdopak Vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky Vánoce a smích.
 
Sláva už je sníh, jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na syna, uši napíná,
co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná?
  
Rolničky, rolničky, kdopak Vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky Vánoce a smích.
 

Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma duj-daj, duj-daj, duj-daj,dá!
– Ježíšku, panáčku,
– já tě budu kolíbati,
– Ježíšku, panáčku,
– já tě budu kolíbat
 
Začni Kubo, na ty dudy duj-daj, duj-daj, duj-daj,dá!
– Ježíšku, panáčku,
– já tě budu kolíbati,
– Ježíšku, panáčku,
– já tě budu kolíbat
 
A ty Janku, na píšťalku dudli, tudli, dudli, dá!
– Ježíšku, panáčku,
– já tě budu kolíbati,
– Ježíšku, panáčku,
– já tě budu kolíbat
 
A ty Mikši na housličky hudli, tidli, hudli, dá!
– Ježíšku, panáčku,
– já tě budu kolíbati,
– Ježíšku, panáčku,
– já tě budu kolíbat
 
A ty Vávro, na tu basu rum, rum, rum, rum, ruma dá!
– Ježíšku, panáčku,
– já tě budu kolíbati,
– Ježíšku, panáčku,
– já tě budu kolíbat
 

Štědrej večer nastal

Štedrej večer nastal.
Štedrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.
 
Panímámo vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.
 
Panímáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala  
 

Nesem vám noviny

Nesem Vám noviny, poslouchejte.
Z betlémské krajiny, pozor dejte.
 
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.
 
K němužto andělé přišli,
i také pastýři jsou se sešli
 
jeho vítali, jeho chválili, dary nesly
 
Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují.
 
že jest narozen, v jeslích uložen,
oznamují

Tichá noc

Tichá noc, svatá noc.
V spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád,
/: jen Boží láska, ta bdí. :/

Tichá noc, svatá noc,
náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj, tmu z očí střes,
v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,
/: z lásky se člověkem stal. :/

Tichá noc, svatá noc,
stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria zní,
dík, že hříšník se s důvěrou smí
/: u svaté rodiny hřát. :/

Purpura

Tiše a ochotně, purpura na plotně voní,
stále voní,
nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým.
 
Snad jenom v podkroví, básníci bláhoví pro ní, slzy roní,
hrany jí odzvoní, rampouchem křišťálovým.
 
Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, rychle skloní
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.
 
Tiše a ochotně, purpura na plotně voní,
stále voní,
po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc.
 

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán – veselme se,
z růže kvítek vykvet nám – radujme se.
 
Z života čistého, z rodu královského,
Nám, nám, narodil se.
 
Jenž prorokován jest – veselme se,
ten na svět poslán jest – radujme se.
 
Člověčenství naše – veselme se,
ráčil vzíti na se – radujme se.
 
Goliáš obloupen – veselme se,
člověk jest vykoupen – radujme se.
 

Já bych rád k Betlému

Já bych rád k Betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma pěknou žežuličku
a taky malou křepeličku,
ty mu odvedu.
 
Bude žežulička vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
vesele mu bude kukávat:
ku-ku-ku, ku-ku-ku,
zdráv budiž Ježíšku.
 
Bude křepelička vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
pět peněz mu bude čítávat:
pět peněz, pět peněz,
zdráv budiž v nebi dnes.
 

Chtíc aby spal

Chtíc aby spal, tak zpívala – synáčkovi,
Matka, jež ponocovala – miláčkovi.
Spi nebes dítě milostné, pán jsi a bůh,
K Tobě se sklání celý svět, pozemský luh.
 
Tobě jsem lůžko ustlala – spasiteli,
Tvory k Tvé chvále svolala – stvořiteli,
zasvitl z nebe hvězdy jas v jesličky Tvé,
národy všechny světlem svým k Betlému zve.
 
Miláčku spi a zmlkněte – andělové,
Před Bohem se mnou klekněte – národové,
Sestoupil v pravdě boží syn na naši zem,
Přinesl spásu, pokoj národům všem.
 

Chcete přidat svůj názor?

Napsat komentář